mandag 15. februar 2021

Har du gjemmekontor* for tiden?

Eller er det virkelig et avlukket rom hvor du kan arbeide i fred uten at resten av familien (små og store på to bein og kanskje et par på fire) forstyrrer mer enn sunt er?

Raymond og Oslo Kommune har bestemt følgende:Hjemmekontor*

I Oslo er det påbud om hjemmekontor så langt det er praktisk mulig. 
Hovedregler
Arbeidsgiver skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra så langt det er praktisk mulig. Arbeidsgiver skal kunne dokumentere at beskjed om hvordan dette skal gjennomføres i virksomheten er gitt ansatte. 
Det er pussig at de aller fleste som blir spurt sier at det er utrolig hvor mye bedre det er at de kan arbeide uforstyrret hjemme. På jobber er det altfor mange forstyrrelser.
*(Undertegnede ble trolig litt sent moden når det gjelder det norske språket. og hvordan vi kan leke litt med ord som likner på hverandre. Som ovenfor med to ord som er helt like i uttale men ikke helt like i praksis).
Geir Horn
Geirh@getmail.no


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar