søndag 19. april 2015

Kriminalitet


Altfor ofte hører og ser vi på nyhetene om folk som blir drept. Det meldes om personer som er funnet døde under mystiske omstendigheter. Det er aldri noe hyggelig å høre om dette og vi tenker, kan dette hende meg og mine? Jo, det kan selvsagt hende oss også, men høyst sannsynligvis ikke. Det viser seg jo veldig ofte at ofrene har brakt dette over seg selv. Vi hører i etterkant at det er en sannsynlig hevnaksjon, at det har tilknytning til kriminelt miljø etc. Og jeg må innrømme, kriminelle som tar livet av hverandre gjør ikke meg veldig opprørt. Bedre det enn at det går ut over uskyldige. Men selvsagt er det trist for familier og pårørende.

Kriminalitet er et problem og vi vil alle gjerne bidra til å bekjempe dette. Jeg reagerer på reportasjer på TV som viser kriminelle av ymse slag hvor det er satt inn en sladd på ansiktene så de ikke skal være gjenkjennelige. Jeg forstår dette med personvern, men kriminelle som på mange måter har meldt seg ut bør kanskje ikke ha krav på dette på samme måte som oss andre.

Jeg er også kritisk til bruk av kriminelle i underholdningsprogrammer på TV. Med den fokuseringen det er i dag på kjendiseri og hvordan noen oppnår heltestatus i visse kretser etter deltagelse i et tvilsomt TV-program, er det ikke bra at kriminelle blir fremstilt som forbilder. Men det er klart, når noen av dem er så fjerne at de tilstår forbrytelser under sending har det jo også visse fordeler.

Når en kriminell har sonet sin dom og skal tilbakeføres til samfunnet igjen er det noe vi alle støtter, men det foregår neppe ved å sitte i et TV-program å snakke om tidligere bravader på skråplanet.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar