tirsdag 26. mai 2015

Norsk landbruk 2


Kongelig Norsk Landbruks(mafia ?)

Initiert og velsignet av Det norske Storting og Regjering.

Først en advarsel: Undertegnede er verken makro-økonom eller utdannet innen landbrukets kompliserte (?) sfære, men jeg føler meg likevel kompetent til og innehar sunt «bondevett» (!) nok til å uttale meg om og stille spørsmål om norsk landbruk. Og som min lærer i ungdomsårene sa; Det finnes ikke dårlige spørsmål, bare dårlige svar!

Så derfor:

Den norske bonden generer ingen fortjeneste. Han «tjente» i 2013 250.000 kr. Det tilsvarer det han får i subsidier fra oss andre. Alt han produserer og selger blir spist opp av kostnader ved produksjonen. Altså er han statsansatt lønnsmottaker. Han fikk for øvrig 7,6 og 8,7% «lønnsøkning» de siste 2 årene. Dermed ble han lønnsvinner!

Dette lurer jeg på:

Hvorfor må norske fiskeprodusenter betale eksportavgift, mens landbruket får eksportstøtte?

Hvorfor får europeiske landbruksprodukter avgift på import til Norge? I tillegg strenge importrestriksjoner. Hadde det enda vært på grunn av dårlig kvalitet eller manglende dyrevelferd, men nei da! Kvaliteten er god og dyrene blir ivaretatt mye bedre i resten av Europa enn i Norge!

Hvorfor er melk fra en ku foret opp på utenlandsk kraftfor i Trøndelag bedre enn melk fra en ku foret opp på lokale råvarer i Sverige?

Hvorfor sier ikke Tine at melkekyrnes diett består av 43% kraftfor tilsatt palmeolje? Halvparten av kraftforet som brukes i Norge er importert.

Hvor mange melkekyr er reelt på beite, altså ute i frisk luft?

Hvorfor brukes det Narasin i kylling- og kalkunoppdrett når det er ren gift? (Det er derfor du må vaske hendene etter å ha rensket kyllingen!) Men det ikke farlig å spise den altså sier departementet!

Vi blir villedet av annonser for norsk mat og norsk dyrehold!

Annonsene for «Nyt Norge» fra Landbruksdepartementet sier ingen ting om at verken kua eller grisen aldri ser sola. Se på den idylliske annonsen av «budeie» med grisungen ute på tunet. Grisen klarer så vidt å åpne øynene, ganske enkelt fordi det er første og siste gangen den ser dagslyset!

Jeg har tidligere trodd (enfold av naivitet..) at norsk frukt og bær og  er «rene» fra produsent. Mens bær og frukt som er importert har vært gjennomsprøytet av styggedom! Men det er faktisk stikk motsatt!  95% av norsk jordbær er sprøytet og det finnes rester av sprøytemidler når bærene selges!

Jeg ønsker ikke å fjerne livsgrunnlaget for den norske bonden, men hele næringen må tilpasse seg det ordinære næringslivet på like vilkår. De må også konkurrere på like vilkår som øvrige bransjer i det norske næringsliv.

Dessuten må alle organisasjoner for landbruket og deres medlemmer pålegges mye strengere regler for gårdsdrift og dyrevelferd.

De har faktisk mye å lære av småbruk og små næringer som produserer økologisk mat i nærmiljøet. Riktignok er dette i lite skala, men behøver ikke være noen hindring for å implementeres i større bruk hvis de har riktig fokus og blir «belønnet» for dette av offentlige organer.

Litt dyrevelferd til slutt

La dyrene få være ute hele året i frisk luft! La de få se og merke søla, regn og vind! La de få bruke kroppen sammen med sine artsfrender. Da blir også kjøttet bedre. Ulempen er jo selvfølgelig at bonden må slepe seg fra kontoret med PC’en ut i vind og regn og se kua, sauen og oksen i øya!

La dyrene vokse opp! Ja da, lam, kje, kalv og smågris har noe bedre smak. MEN, det er jo ikke kjøttet, men sausen som teller sa brura!


Kilder:
Dagens Næringsliv, Finansavisen
Jon Fredrik Engdahl (gründer av Maaemo og Kolonihagen)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar