fredag 5. april 2019

Ja til vindmøller!

Jeg liker vindmøller og ikke bare den koselige gammeldagse typen, men også den moderne «elektriske» varianten.
De første vindmøllene ble tatt i bruk i Kina for 4000 år siden og ble brukt til å pumpe vann. For 2000 år siden brukte de vindmøller i Hellas og Iran og på 1100-tallet kom de til resten av Europa.


I middelalderen ble det vanlig å bruke vindmøller til å tørrlegge lavtliggende landområder ved å pumpe ut vannet. Etterhvert ble vindmøllene også brukt til å male korn og til å utføre andre oppgaver utviklingen krevde. Det hele dreide seg om å utnytte naturressursene, i dette tilfelle vinden.

I Norge hadde vi rikelig med vannkraft til å drive sagbruk og kverner så vindmøller ble ikke mye brukt her. Imidlertid er bruken av vindmøller blitt veldig aktuelt i den senere tid, også hos oss. Det dreier seg om kraftproduksjon ved bruk av vindmøller. Vindturbiner produserer strøm ved å omdanne vindens bevegelsesenergi til elektrisk kraft. Noen av Europas beste vindressurser finner vi langs kysten i Norge og vi har dermed en stor mulighet til å bygge ut og utnytte en fornybar ressurs.

Det er imidlertid stor motstand mot å benytte denne naturgitte fordelen her i Norge. Vindmøllene må selvsagt ligge på steder hvor det blåser og dette bekymrer naturvernerne og andre. Mastene med de store propellene er kanskje ikke pene, men ikke verre enn oljeplattformer, mobilmaster, store hyttegrender og turistanlegg. Og det styggeste av alt - alpinanlegg om sommeren. Dette har vi lært å leve med, utvikling fører ofte med seg tilpassing og kompromisser.

Det er alltid motforestillinger mot nye ting her hos oss, noen bruker vikarierende motiver for å stoppe utviklingen. Følgen er at vi blir liggende langt etter resten av Europa og verden, la ikke dette skje også på dette området.

Jeg er selv friluftsmann og kan ikke se at utnyttelsen av vindkraft vil forandre på dette. Jeg vil selvsagt ikke like å få en vindmølle foran terrassen på hytta, men jeg er sikker på at de vil bli plassert der de er til minst mulig sjenanse. De områdene som blir utbygd vil også få en infrastruktur som vil gjøre naturen mer tilgjengelig for grupper som ellers har vanskelig for å komme seg frem.

Jens


 
 
 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar