lørdag 24. januar 2015

Landbruksnytt


Kongelig norsk landbrukskartell? (KNL)

Overskriften er kanskje satt på spissen, men det må være lov å sette spørsmålstegn ved ganske mange av de «beskyttende» tiltak og støtteordninger som gis til norsk landbruk uten at det settes tydelige krav til mottaker av støtten. Enkelte beslutningsprosesser i departementet og andre styrende organer ligner svært på organisasjoner i sørlige deler av Italia vi ikke ønsker å sammenligne oss med.

20 mrd. i årlig støtte til 40.000 gårdsbruk i Norge. Altså får hvert gårdsbruk i snitt kr 500.000 kr i støtte.

Subsidier blir tildelt på feil eller manglende vilkår hvor krav til dyrevelferd og støtte til økologisk matproduksjon er fraværende.

Så hvorfor settes det ikke større krav til konkret dyrevelferd i den «Statsautoriserte» godkjenning fra Mattilsynet?

Hvor er kravet til at dyra (Kuer, kalver, okser, griser, høns/kyllinger m. fl.) skal kunne bevege seg fritt innendørs samt bli sluppet ut og se sola?

Hvorfor blir ikke produksjon av økologiske produkter likestilt med ordinære landbruksprodukter mht til støtte?

Hvorfor settes det ikke krav til at alle dyr og fjærkre skal slaktes lokalt der de har vokst opp og all transport skal skje etter avlivning?

Hvor har det blitt av kravet til overrislingsanlegg ved brann? Svært mange dyr har brent inne det siste året.

Hvorfor settes det ikke konkrete krav til hvor stort areal hver okse, gris, ku, kylling skal disponere innendørs og ute?

Hvorfor oppstår det mafialignende «kartellvirksomhet» mellom departement, næring og organisasjoner?

Hvorfor deltar ikke ideelle organisasjoner for dyrevelferd og økologisk mat i besluttende prosesser i Landbruksdepartementet?

Hvorfor ble grensen for konsesjonsfri slakt av kylling og kalkun økt med 100% fra i fjor til i år uten at det settes konkrete krav til dyrevelferd samtidig? (Dette innebærer at en oppdretter kan «produsere» 240.000 kyllinger eller 60.000 kalkuner uten konkret krav til dyrevelferd).

Hvor er det blitt av kravet til overrislingsanlegg i alle driftsbygninger for dyr?

***

Vi må ikke ødelegge livsgrunnlaget for bonden som er en av de viktigste næringer i landet, men norske myndigheter må radikalt endre grunnlaget for subsidier og støtte. Nye parametere må være basert på lavere «volum» (antall dyr) pr enhet (gård) og vi må få klare regler på behandling av dyra. Dette innebærer:

Økt tilskudd til de gårder som tydelig driver etter nye retningslinjer for dyrevelferd, lokal slakting og produksjon av økologisk mat.

Overstående er ment som et konstruktivt innlegg i norsk landbruksdebatt. Radikale tiltak er nødvendig for å oppnå akseptabel dyrevelferd og kunne stole på at vi får sunn og god mat på bordet!

Vær så snill du som leser dette, både for din egen helses skyld og for å ivareta dyrenes livskvalitet og velferd:

Tenk på, kjøp og spis med god samvittighet kun landbruksprodukter som er basert på dyrevelferdsfokus og økologisk mat.

Men, men.. nå er jeg bare en enkel, blond og naiv gutt fra Nesodden som (riktignok noe sent..) etter 63 greie leveår har fått øynene opp for å sette dyrevelferd og økologisk mat i fokus.

Det burde DU også!

Takk for oppmerksomheten!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar