søndag 12. januar 2020

Følg strømmen


Elektrisitet er fysiske fenomener knyttet til negativt eller positivt ladde partikler i ro eller i bevegelse. Elektriske fenomener har vært studert siden middelalderen, men det var først på 1700-tallet det ble gjort vitenskapelig fremskritt på området. Elektrisiteten betyr mye for oss og etter alt å dømme vil den også gjøre det i fremtiden. Vi bruker elektrisitet i hverdagen uten å tenke særlig over det, det er en naturlig del av vårt moderne liv.
 
De seneste årene har elektrisitet som energikilde også blitt aktuelt også for drift av biler. Dette har blitt en stor sak og en kilde til stadige diskusjoner.

Men er elektriske biler noe nytt egentlig?

Elektrisk drift var forholdsvis vanlig i biler fra midten av 1800-tallet, men på grunn av dårlig motorytelse og begrenset rekkevidde ble de utkonkurrert av bensinmotoren i begynnelsen på 1900-tallet.

I 1996 utviklet General Motors en elektrisk bil. Den het EV1 og var en følge av de nye strenge utslippskravene i California. Prosjektet fikk mye motbør, til tross for at himmelen over de største byene i California var svart av smog. Noen mente det var verre å bli avhengige av kullbasert elektrisitet enn av olje. Andre var mot at offentlige midler skulle brukes til å sette opp ladestasjoner.


Bilene ble fort populære, de kunne ikke kjøpes men leies for 500 dollar i måneden og rekkevidden var inntil 230 kilometer. De ble tilbudt kunder i California, Arizona og Georgia og mange ble levert til politikere og kjendiser.

1117 eksemplarer ble produsert mellom 1996 og 1999. Deretter ble produksjonen lagt ned, mye på grunn av høye produksjonskostnader og bilbransjens lobbyister. General Motors ventet til leieavtalene gikk ut og reiste rundt og samlet inn bilene. De ble kjørt ut i Arizonas ørken og destruert.


Også i Norge ble det produsert elektriske biler. Think Nordic AS ble grunnlagt 1991, bilen het Think City, var laget av plast. Firmaet hadde flere forskjellige eiere frem til 2011 da de gikk konkurs.


Når vi ser hvordan interessen for elektriske biler har eksplodert de senere årene hadde det vært morsomt om vi hadde hatt en norsk produsent, selv om det er vanskelig å se at Think kunne gitt Tesla særlig konkurranse.

Biler med alternativ teknologi er spennende og jeg vil komme tilbake til dette temaet ved en senere anledning.

Jens


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar