tirsdag 18. august 2015

Vi gratulerer idag Helsedirektoratet!


Jeg har ikke for vane verken å heie på eller gratulere offentlige etater for deres virksomhet. Stor sett er det overbyråkratiserte aktiviteter. Men nå er det absolutt fortjent å heise flagget for Helsedirektoratet!

Jeg har ofte lurt på, kanskje særlig når jeg er ute å kjører i bil eller båt samt kanskje også  i heimen, hva som ville skje hvis uhellet skulle være ute og jeg eller familiemedlemmer har behov for øyeblikkelig medisk bistand. Alle nødetater som brann, legevakt, politi samt Luftambulansen og Redningsselskapet til sjøs vil bistå deg og meg særdeles raskt nesten uansett hvor du befinner deg i landet. De innehar alle stor kompetanse på sine områder. Men...

På skadestedet skal de raskest mulig danne seg et bilde over hvilke synlige skader den eller de forulykkede har. Det kan ofte være en stor utfordring fordi ikke alle skader er synlige. I tillegg vet de ikke hvilken "medisinsk historikk" deres nye pasient har. Er det en person med (fra før) dårlig hjerte, nyrer, lunger, har diabetes, høyt blodtrykk e.l. ? Dette gjør deres oppgave på skadestedet ytterligere vanskelig i tillegg til ofte vanskelige trafikk- og værforhold.
Derfor har jeg ofte tenkt på hvorfor vi ikke i Norge har et løpende oppdatert sentralregister over alle innbyggeres helsestatus?
Jeg regner med at en av de største utfordringene og årsaken til at dette registeret ikke eksisterer før nå er kravet til DATASIKKERHET og redselen for mulig misbruk av sensitive data.

Men nå er altså min og din KJERNEJOURNAL klar på helsenorge.no.
Vi kan selv velge om vi vil ha en slik helsejournal. Men hallo! Hvis du kan velge mellom mulig misbruk (minimale) av dine medisinske data og den visse død grunnet feil behandling, burde svaret være enkelt!

Vi har alle fått eller får tilsendt vår kjernejournal. Gå inn på den og hold den a jour med alle de nødvendige medisinske data!

Så derfor: I dag går hatten av og flagget til topps for Helsedirektoratet!


Geir SH
geirh@getmail.no
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar