onsdag 24. oktober 2018

Hvem kommer først?

Hvem som skal komme først er et spørsmål som dukker opp hele tiden. Vi er jo kjent med uttrykkene Safety First og Først Til Mølla, men det er ikke det jeg mener. Det er heller ikke hvem som kommer første i en banal idrettskonkurranse, det stiller jeg meg stort sett likegyldig til i denne sammenhengen.

Jeg tenker på det utvalget og de prioriteringene som foregår rundt oss hele tiden og hvem som styrer dette. Mye styrer vi selv og i det daglige er det jo vanligvis ikke noe problem. De som har barn setter selvsagt barnet foran seg selv og mange som har dyr setter hunden eller katten først.


Men når det kommer til stykket, kommer alltid mennesker foran dyr. Men du setter kanskje din egen hund før andres barn. Det er ikke lett å avgjøre hva som er viktigst, men heldigvis behøver vi ikke ta disse avgjørelsene så ofte.

De som jobber hos NAV og i helsevesenet må ta avgjørelser som påvirker mennesker hele tiden. Hvem skal få hjelp og hvem faller utenfor? Hvem skal komme først i helsekøen og hvem skal skyves bakover? Det er selvsagt retningslinjer og regler for dette, men det kan ikke være lett å vite at dine avgjørelser har så stor påvirkning på andre mennesker.

Det oppstår stadig konflikter mellom å bevare miljøet eller skape arbeidsplasser. Skal vi droppe å utvinne olje i nord fordi det muligens kan skade fisket i fremtiden? Det er det vanskelig å avgjøre. Jeg er ikke helt komfortabel med at det er politikerne våre som skal ta disse avgjørelsene, men vi får tro at de støtter seg til uttalelser fra fagfolk. Selv er jeg litt usikker i dette spørsmålet, men for meg står i utgangspunktet arbeidsplasser sterkt.

Dette er kanskje ting vi ikke skal tenke så mye over, men ha tiltro til de som har som oppgave å ta disse avgjørelsene for oss. Selv om historien har lært oss noe annet.

Jens
 
 


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar