mandag 25. mars 2019

Vinn - vinn - vinn!

dag kan sauebønder, ulvevenner, hundevenner, norsk landbruk og ikke minst både sau og ulv trekke pusten dypt og si: ENDELIG!


Bare en liten brannfakkel først; i følge tyske Susanne Dørfler som er aktivist i Rovviltets Røst i Tyskland og vokst opp på med sauehold: 

"Hvis tyske bønder hadde holdt på som norske sauebønder, ville de mistet alle kundene sine".

Susanne mener ulven har kommet for å bli og bøndene må tilpasse seg. I tyskland har det aldri vært mulig å slippe sauene på beite uten gjeter og rovdyrgjerde. Dessuten har tyske myndigheter vedtatt at bøndene må tilpasse seg fordi ulven sprer seg over hele landet(!). Og det skal skal den fortsette med! I Norge slippes sauene på utmark om sommeren og blir overlatt til seg selv. Og så dør mange gitt! Og ulven får skylda! Og jada, noen blir tatt av rovdyr, men de fleste dør ved fall, drukner i myra eller faller utfor fjellet. Men bøndene får jo erstatning så...

I Tyskland har mange bønder gjeterhunder (bildet) som passer på sauene både både i inn- og utmark.
INGEN sauer går fri hele sommeren uten pass. Det samme må vi få til i vårt land også. Og ikke kom å si at i Norge har vi et annet klima, villere fjell osv... JA, nettopp derfor må vi bruke gjeterhunder som dekker store områder og holder ulvene unna. I tillegg bør vi selvsagt ha studenter, skoleelever og andre frivillige som kan ta ekstrajobber.

Til slutt og kanskje det viktigste: Denne avisartikkelen og bildet har jeg hentet fra Det norske Landbrukets hofforgan, nemlig NATIONEN. 

Så la oss nå prøve å være enige om at det kan være "liv laga" både for sauehold og noen ulvefamilier her i landet!


*

Selv om det bare er noen timer igjen av dagen må dere som har glemt det kaste dere rundt, lage røre fra bunnen av (Nei! Ikke poserøre!.) fordi det er

Den store vaffeldagen i dag!


Geir

geirh@getmail.no


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar