søndag 11. februar 2018

Alder er bare et tall...

Pass på at du har en pengesekk i banken når du fyller 65

Jada! Jeg blir også fjern i blikket og prøver å skifte tema når noen begynner å snakke pensjon.

Min mor sa alltid at alder er bare et tall.. Hun ble 84 og var sprek til hun døde.  Hvis du regner med å runde av det hele når du fyller 65 kan du slutte å lese her.

Sjekk pensjonen din nå!
I disse OL-tider med gull og glimmer er det sannsynligvis vanskelig å nå frem til dere med et budskap om pensjon og oppsparte midler. Men de fleste, meg inkludert, tror jo at pensjonen kommer automatisk ved fylte 67 år. Og det gjør den jo! Men hvor mye får jeg da?
Hvis du ikke har sjekket det, bør du snarest kontakte NAV på nett eller det nærmeste NAV-kontor.

Jeg skal ikke en gang forsøke og fortelle deg forskjellen  på ytelses- eller innskudds-pensjon.

Dere som har en AFP-ordning på jobben bør også sjekke med økonomiavdelingen eller lønns-kontoret hvilken avtale dere har. Og finn ut hva du får utbetalt! Og gjør det nå! "Timing" er også særdeles viktig her! Er du ikke i aktivt arbeid må du oppsøke nærmeste NAV-kontor. Og joda! De er svært hjelpsomme både ved besøk og telefon. Og det faktisk enkelt å gå inn på NAVs nettside.

I Norge ble det innført en pensjonsreform i 2011
Her blir du oppfordret til selv å passe på at du får den riktige pensjonen (!) Akkurat, det visste ikke jeg heller! I mitt enfold trodde jeg pensjonen kom automatisk inn på konto den dagen jeg fylte 65 eller 67. Ja, den gjør nok det, men DU må passe på at du får det du har krav på og at beløpet er riktig!
Og i utgangspunktet må du idag jobbe lenger for å oppnå samme pensjon som tidligere.

Altså: Du må selv finne ut hva du får fra din nåværende og/eller tidligere arbeidsgiver(e) og om du eventuelt har/vil få avtalefestet pensjon (AFP).


Hjelpemidler: nav.no og Norskpensjon.no


Geir
geirh@getmail.no

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar