onsdag 1. mai 2019

Avfallshåndtering

Vi omgir oss med mye søppel og det er jo ikke overraskende. Det er helt naturlig at stort forbruk genererer store mengder avfall. Nå har aldri jeg vært noen talsmann for nøkternhet og minimalisme, men litt fornuft er det jo lov å bruke.


Emballasje utgjør en stor del av avfallet og det virker derfor litt rart at det ikke lenger er pant på glassflasker. Det hevdes at plast og aluminium er mer miljøvennlig og det tror jeg på, men så lenge noen varer fortsatt selges på glassflasker burde det også være pant på disse.

Jeg er stor tilhenger av kildesortering og besøker gjerne miljøstasjoner og putter mitt avfall i riktig container for gjenvinning.
For noe tid siden begynte vi i min kommune å legge matavfallet i egen container for organisk avfall, veldig bra. Jeg leser aviser på nett og har dermed ikke mengder papiravfall, som tidligere. Nå er det bare reklameblekkene som skal i papircontaineren. Det er nesten ikke noe som puttes i posen for restavfall lenger, og da står vi igjen med emballasje. Dette består stort sett av glass, plast og metall og er enkelt å bli kvitt på riktig måte.


Jeg har noen lamper hjemme som bruker halogenpærer. De lyser godt, men har den ulempen av at de har relativt kort levetid. Pakning disse pærene kommer i virker meningsløs. Altfor stor emballasje i plast og papir som er vanskelig å få opp og skal gjenvinnes to steder. Og hva med alt som pakkes i sveiset plast som vi må bruke verktøy for å få opp? Hvor er fornuften og bærekraften i dette? Du har sikker opplevd å kjøpe en saks eller kniv som er pakket på en måte som krever saks eller kniv for å bli pakket opp.

Vi gjør vårt for miljøet og kommunen legger det til rette for oss. Men hva med produsentene som vil vi skal kjøpe varene deres, de burde vel også ha et ansvar for å redusere avfallet. Mange gjør det sikkert, men jeg ser stadig eksempler på det motsatte.

Jens


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar