onsdag 9. mars 2016

Bærekraft

Bærekraftig utvikling er utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov. Dette er FNs definisjon.

Det er mye vi kan gjøre for å leve opp til dagens krav om bærekraft. Vi kildesorterer avfallet vårt i trygg forvisning om at hvis vi putter plastembalasjen i riktig container så vil den dukke opp igjen i form av et annet produkt. Ved å gjøre dette minsker vi behovet for å produsere ny plast, som er et oljeprodukt. Bra for miljøet.


Enkelt sagt er greia med resirkulering å bruke søppel som råstoff til å produsere nye varer. På den måten reduserer vi utvinning av råvarer fra naturen og avfallet fra å hope seg opp fyllinger og langs veikanten.

Noe av nøkkelen til miljøgevinsten er et minsket behov for råvarer og en redusert produksjon av nye produkter. En morsom vri på dette står kleskjeden Filippa K for. De mener at vi har for mye ubrukte klær i skapet og tilbyr oss å leie i stedet for å kjøpe. For 20 % av prisen kan du bruke plagget i fire dager. Dette er en fin måte å redusere forbruket på. Kundene kan altså oppdatere garderoben uten å kjøpe et plagg som blir brukt kun to ganger. Selv synes jeg dette er en god idé så lenge vi ikke snakker om klær av intim karakter.


En ting som sies å være miljøvennlig er å kjøre elbil. Og det er klart, en elbil har ikke noe lokalt utslipp, men genererer en del utslipp ved ladning av batterier. Produksjonen av en elbil er enklere og dermed billigere og mindre ressurskrevende. Imidlertid er batteriet til elbiler svært ressurskrevende å produsere så det totale karbonavtrykket er høyere enn en tilsvarende bil drevet av fossilt drivstoff. Så dersom du kjøper ny Tesla hvert år så betyr ikke det at du er ekstra miljøvennlig. Og hvis du kjører hybrid så husk at det er minst mulig utslipp som gjelder, ikke flest mulig hestekrefter.

Det er viktig at vi alle gjør vårt for miljøet. Reise kollektivt er viktig, kildesortering, kjøpe økologisk mat, unngå engangsemballasje, kjøpe svanemerkede varer og bruke resirkulerte produkter. Dette er bare noen nærliggende forslag som vi kan følge uten at det er for mye mas for oss. Du kan ikke redde verden alene, men vi kan og bør bidra med vårt.

Jens 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar