onsdag 7. juni 2017

Dagens gåte. Ansatte på Stortinget eller våre folkevalgte kan ikke delta.


                     
                                   +

   
'


           =  Kr. 2.000.000.000 kr

Først litt forklaring til bildene ovenfor og gåten.

Øverst til venstre en postkasse i delikat design for mottak av innkommet post. Til høyre ser du et bilde av verdens første garasje for biler. Design og bygg: Daimler-Benz.
2 mrd kr er estimert (realistisk) sum for utbyggingen av Stortingets postmottak, innkjøringstunnel til garasjen og noen nye lokaler.

For å hjelpe dere litt igang har det i de siste ukene vært skrevet og formidlet i de fleste medier at det har vært en liten sprekk i budsjettet i forbindelse med oppgradering av Stortingets kjeller, garasjer og ganganlegg mellom bygningene.
I 2013 ble det gjort et kostnadsoverslag for arbeidet på 350 mill kr. Det skulle dekke 7000 m2, post- og varemottak og ny innkjøringstunnel til garasjen.
En rapport fra Riksrevisjonen viser en betydelig svikt i planleggingen og gjennomføringen av prosjektet. De gir også kritikk til Stortingets presidentskap for manglende kostnadskontroll. Riksrevisjonen sier også at det er avdekket svakheter i "hvem gjør hva" på Stortinget,

Stortingspresident Olemic Thommessen (H) skylder på entreprenøren Multiconsult for at prosjektet har blitt så mye dyrere og har saksøkt selskapet (!). Han skyter også fra hofta mot Riksrevisjonen.
Det er nok hr. Thommessen som mener han er det lille søte lammet, men egentlig er Storeulv, Han har vel ikke hatt helt god kontroll på antall nuller..

Stortingsrepresentant Michael Tetzschner sier at det er en stor svakhet i at konsekvensen ved å ikke gjøre utbyggingen aldri ble utredet.

Og resultatet? Selvfølgelig blir det som vanlig du og jeg som skal dele beløpet i "salderingsposten" mellom oss!


Geir
geirh@getmail.noKilder; Aftenposten, DNIngen kommentarer:

Legg inn en kommentar