mandag 5. juni 2017

Å - så syk jeg er!
2 temaer i dag:

1. Bokstaven Å fyller 100 år i år
2. Her er kjernejournalen din!

Kanskje ikke råspennende og sexy, men historien om Å'en burde du kjenne. Og Kjernejournalen din har jeg skrevet om tidligere, men dessverre har ikke norske helsemyndigheter klart verken å markedføre den eller implementere den på en skikkelig måte. Det er særdeles slett jobb fordi den er livsviktig for oss!

Men først bokstaven Å
I følge Språkrådets direktør, Åse Wetås (Hun måtte jo hete det..) ble dobbel-a (aa) erstattet med å i 1869 ved at Henrik Ibsen og Bjørnstjerne Bjørnson brukte å'en i sine tekster.  Men dobbel-a ble fortsatt brukt frem til 1928. Først i 1938 det ble det påbudt å bruke å. 
Dessverre får ikke Språkrådet bruke å'en i sin nettadresse (sprakradet.no). Hovedmålet er å få Å'en på nett i hundreårspresang!


Så over til 


Kjernejournalen

NB!! Les dette! Det er særdeles viktig for din fremtidige, mulige akuttbehandling!


Kjernejournalen er et helseregister som inneholder viktige opplysninger om helsen din. Det skal være en samlet oversikt over opplysninger om din helse. Hvilke medisiner du bruker, blodtype, hvilke sykdommer du har og har hatt. Alle sykehus og legekontorer har plikt til å dokumentere den behandlingen de gir deg i Kjernejournalen. Det skal også fastlegen din gjøre. Sjekk derfor med fastlegen din hva han/hun har lagt inn. 
Disse opplysninger skal være tilgjengelig hvis du kommer i en situasjon hvor du ikke kan fortelle medisinsk personell hvilke medisiner du bruker eller hvilke eventuelle sykdommer du har. Hvis du for eksempel kommer ut for en bilulykke eller får et illebefinnende og ikke kan fortelle om din medisinske situasjon.

Ambulansepersonell, redningshelikopter og personer i andre nødhjelps-situasjoner kan da logge seg på, og umiddelbart se din medisinske status og hjelpe deg uten å miste kostbar tid.

Alle innbyggere i Norge har idag sin kjernejournal.
Du kan selv sjekke hva som er registrert og eventuelt diskutere med fastlegen din om noe bør rettes,


LOGG INN PÅ: www.helsenorge.no

Velg symbolet for kjernejournal
Logg inn f. eks med bankID

Kilder: helsenorge.no  Direktoratet for e-helse


Geir
geirh@getmail.no

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar