tirsdag 20. september 2016

Norge på topp i nyhetene "world wide"!

Fredag vedtok Rovviltnemda at 47 norske ulver skal skytes i høst og i vinter. Og får full velsignelse fra øvrige myndigheter.
 
 
Noen profesjonelle markedsførere mener at all PR er god PR, vel-vel..
 
 Dette vekker naturlig nok stor internasjonal oppsikt i alle media. Det har blant annet kommet som hoved-innslag i flere amerikanske TV-kanaler og i Europa.. Det er nok dessverre ikke god markedsføring av Norge og vår rovdyr-forvaltning. Alle land vi ønsker å sammenligne oss med (i Europa, Asia, Canada og USA) har varige mål om å umiddelbart verne ulven. Men vi går motsatt vei. Hvorfor det da? Joda, selvfølgelig for å verne alle frittgående sau. Og det høres da naturlig ut? Forsvarsløse sauer sluppet ut på beite like over påske blir umiddelbart ulvemat. Altså skyter vi ulven i forkant, i tilfelle den kommer nær sauen...  Det enkleste er som sagt revolver!
Ja da! Dette har jeg skrevet om på denne bloggen opptil flere ganger og kommer nok til å fortsette til krampa tar meg! (Bare en liten advarsel..).

Men: HØR-HØR! Dette er ikke saue-eierens skyld! De ønsker faktisk bare å forsvare sauene sine!
 
 I Norge er dette en omvendt problemstilling! Vi klarer ikke å tenke "preventivt forsvar". Altså bør vi som offentlige myndigheter i blant annet Sveits, Østerrike og Italia gjør; Etablere gjeterlag (offentlige eller private) som sammen med saueeierne holder vakt. Dette skal være nok til å holde vargen unna. De fleste ulvene er faktisk redde og feige (ja da!) og stikker når de møter folk. Men kommer det en tøffing som kommer litt for nærme lammet, har gjeterne lov til å skyte.
Altså må midlene (div. mill. kr, 6000,- pr sau) som i dag settes av til erstatning av sau som har blitt borte (faller utfor fjell, blir liggende på ryggen, tatt av rovfugl, går seg bort fra flokken o l) isteden brukes til å lønne gjeterne. Dette er en vinn/vinn situasjon.

Hører dere! Stortingsfolk i alle komiteer (landbruk-, næring-, handel,- osv.). Vær litt tøffe nå da! Bruk hue, tenk praktisk og logisk! Ikke bare "matnyttig" og hva som er best for deg i neste periode!
På litt lenger sikt vil du skjønne at likevekten mellom ville og tamme dyr er en nødvendighet i landet vårt!
 


 
 
Geir
 
 


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar