onsdag 13. januar 2016

Det nye grønne Norge

Norge - verdens rikeste land og med et styre
og en befolkning som hver dag føler seg som verdensmestere?
 
 
 
Jada! Vi er verdens beste skinasjon! Både med bortover-ski og snart nå også på nedover-ski og hopp.
Men dette kan vi dessverre ikke leve av.
 
Som en oppfølger på vårt innlegg 'Norge vårt land' vil vi i dag forsøke å syre-teste påstanden om at vi er det landet i verden som har størst fokus på "grønne verdier" og alltid setter vårt nærmiljø og globale fokus i høysetet med tanke på å verne luft, jord, vann, dyr og mennesker og dermed også vår klode. Og i tillegg alltid prioriterer riktig med hensyn til disse verdiene.
Med andre ord; "Slapp av verdens befolkning! Vi skal redde oss alle fra verdens undergang!"
 
Selvfølgelig er dette et særdeles svulstig og overdrevet utsagn, men man kan av og til få det inntrykk ved å høre på våre politikere, fagspesialister og andre "forståsegpåere" at dette er reelt.
 
La oss se på noen av temaene som dukker opp i disse diskusjonene og forsøke å være litt selvkritiske og objektive (selv om det ikke er lett med flagget på brystet..). Vi kommer med flere påstander og håper dere, som våre oppegående og kritiske lesere, vil syre-teste dette og bekrefte eller avkrefte våre påstander. 
 
Kraftproduksjon
Vann-, vind-, sol- og atomkraft.
 I Norge baserer vi oss primært på vannkraft. 99% av all kraftproduksjon i Norge er vannkraft.
Så inntil videre er vi vel "rene" på dette området. Riktignok har det vært mye strid om flere utbygginger (ref. Altavassdraget).
Se f. ø under off. og privat kommunikasjon  (biltrafikk) nedenfor.
 
Fiskeoppdrett
Økologi - naturvern? Akseptert fordi anleggene ligger i distrikts-Norge. Samme anleggene hadde blitt forbudt i Sør-Norge.
Norske oppdrettere bruker blant annet narasin for at fisken raskere skal få slaktevekt. Narasin og monensin  (se avsnittet under) virker som antibiotikum. Begge disse stoffene kan utvikle resistens som også kan påvirke antibiotika som brukes av mennesker.
  
Norsk landbruk
95% bruker kunstgjødsel. Ingen naturlig gjødsling ute da kuer, kalver og sau (stor sett) holdes   innendørs.
- I fjærkre- og kalkunoppdrett (og annen oppdrett?) brukes stoffet monensin (se avsnittet over).
- Dyrevelferd går på bekostning av økonomi.
- Jarlsbergost. Kortreist mat? 9% av all melkeproduksjon i Norge går med til å produsere Jarlsbergost som selges i USA og Australia til sterkt reduserte (subsidierte) priser.
+Stadig oftere dukker det opp småbruk som dyrker frukt og grønnsaker. Ofte basert på økologisk drift. Men foreløpig er det dessverre få bruk. Kanskje på grunn av manglende støtte?
+ Geiter til vedlikehold av krattskog og økologisk bruk, men dem er det dessverre ikke mange av.
 
Klimakvoter
Bare er et "billig" avlat? Vi flyr mer enn noen gang. Men vi kjøper heller flere "kvoter" så da er det vel ok? Hvor kommer effekten av disse kvotene da?
 
Oljeutvinning
Lite forurensende langt til havs og olje må vi jo ha?
 
Offentlig og privat kommunikasjon
(Fly, tog, vei- og vannbasert transport) "I Norge skal det bo folk på alle knauser og skjær" og dermed koster vei- og jernbaneutbygging  10-ganger'n av for eksempel i Sverige. Tungtransporten bør flyttes til jernbane, men denne må bygges ut og vil ikke være tilstrekkelig utbygget før i 2030
 
Biltrafikk. I våre største byer vil det nå sannsynligvis kun bli tillatt med elbil.  Men som nevnt ovenfor er det tilnærmet umulig å opprettholde vår bosetning uten bruk av bil. Altså kan vi ikke (som i en del andre land) fjerne privatbilismen.
Men vi kan øke vår fokus på nye energikilder for bil; Hydrogen må være kilden vi bør prioritere i Norge (se bildet over). Et selskap som NEL Hydrogen vil garantert bli verdifullt om la oss si 5 år. Løp og kjøp aksjer!
 
 
Så da?
 
Vår påstand blir dermed:
Til tross for mange gode grunnverdier og ambisjoner om at Norge skal være det landet i verden som både har høye ambisjoner og et realistisk mål om å være verdensledende i "Grønne verdier", er vi ikke i nærheten av å nå våre svært ambisiøse mål. Det er langt frem!

Kanskje skal vi være litt mer ydmyke, ikke slå oss på brystet, men heller feie for egen dør og fire flagget et stykke ned på stanga? Samtidig bør vi lytte og lære av andre nasjoner som faktisk har kommet noe nærmere målsnøret!

Vi håper du vil komme med kommentarer til vårt innlegg uansett standpunkter!


Kilder: Wikipedia, Aftenposten, Dagens Næringsliv, Finansavisen


Geir
geih@getmail.no


 

 
 


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar