torsdag 7. januar 2016

Norge vårt land

Er Norge verdens beste land? Våre politikere påstår dette når det gavner deres sak. Vi i Strekkbukser og Kabaret vil se litt på om politikerne har rett.

La oss ta dette med korrupsjon. Det forekommer jo ikke i Norge. La oss se på en sak. En politiker i høy stilling engasjerer seg i en viktig internasjonal sak. Ved å pumpe inn nasjonale midler vil han/hun sannsynligvis bli innsatt i en prestisjefylt internasjonal stilling etter hvert. En form for korrupsjon? Ja vi mener det.


Forurensning. Vi  påstår å være verdensmestere i ren luft og ren sjø. Allikevel tillater vi at oppdrettsnæringen forurenser våre fjordarmer. På grunn av at rømt oppdrettsfisk sprer gift og sykdommer i våre fjorder, er villfisken på vikende front. Hvorfor nekter vår styrende organer å gjøre noe med dette? Vi mener det har med distriktspolitiske hensyn og hestehandel å gjøre.


Byråkratisering. Hva med veiutbygging? Et eksempel er hovedferdselåren fra øst til vest i Norge. Den har vært under utredning i 25 år. Hver gang det kommer ny regjering blir premissene endret slik at igangsatte prosjekter blir stoppet eller revidert. Ja, vi vet at utbygging av veier er kostbart i Norge. Men å kaste bort store beløp på utredning og prosjektering som blir senere blir forkastet, er heller ikke gratis. Dette gjelder også jernbanen.
Vi vil i tiden fremover forsøke å sette søkelyset på ting vi mener er skjevt i Norge.


Følg med!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar