lørdag 6. februar 2016

Rudolf med snøball? 
Seriøs forskning eller «Gutta på tur»?

Nei dessverre!  Dette er ingen spøk! Reinsdyret har vært med i et dyreforsøk i regi av NINA (Norsk institutt for naturforskning). Det reinen på bildet og 76 andre rein har montert rundt halsen er en sender som forteller hvor hvert dyr til enhver tid befinner seg. Men ingen (!) av disse senderne gir lenger fra seg signaler! Jøss! Reinen på bildet ble forlatt av flokken og har gått lenge uten å få i seg mat. Den måtte avlives av Jan Eira, som sier at isblokken kan ha veid 14-15 kilo. Selv forskere burde kanskje skjønne at denne radiosenderen fylles med snø som til slutt (bokstavelig talt) blir til "snøballen" som det stakkars dyret har rundt halsen.

Forskerne (jeg er fristet til å sette det i «», men lar det foreløpig være) bruker fly, helikopter, snøscooter og tilhørende flyfoto/GPS for å finne alt som rører på seg på vidda. Fine turer i uberørt natur, frisk luft og sikkert veldig grei lønn med ødemarkstillegg.

Hva annet blir det ut av disse turene, enn noen rapporter om at dyra oppholder seg på vidda og beveger seg rundt om kring?  «Forskningen» består i å henge en sender på dyra som så sender et signal om hvor dyra til enhver tid befinner seg. Og at de er «døde» når senderen er død.

I følge avisen Hallingdølen har NINA holdt på med denne «forskningen» i 15 år og har «merket» 345 villrein. I tillegg har de funnet ut at dyra ikke tar skade av "halsbåndene" og vil fortsatt bruke dem. Styringsgruppen for prosjektet vil fremover sette av penger til feltinnsats for å følge opp dyra. Du verden!
"Vi mener vi har godt tilsyn med dyra" sier Bjørnar Ytrehus, som er forsker og dyrevelferdsombud i NINA.

Jeg kunne i tillegg skrive mye følsomt om fjellreven som først blir satt ut på vidda og så ble skutt fordi det ble manko på rype, jaja..

Mye jeg lurer på her, men mest lurer jeg på hvem som har fått oppgaven med å være Guds utvalgte på vidda. Og som skal dømme hvem som skal leve og hvem som skal dø. Tror neppe det er sjefen i NIVA og heller ikke Erna som bestemmer! Så hvem da?

Dyrevernalliansen har i flere år stilt spørsmål ved metodene forskerne bruker for merking av ville dyr. I tillegg tar rapportering alt for lang tid. Og hva inneholder rapportene og hvilke tiltak gjøres med bakgrunn i rapportene?
Derfor tillater jeg meg (uten selvfølgelig å inneha den tunge kompetanse som forskerne har..) å påstå at denne såkalte "feltaktiviteten" gir null i reell gevinst som kommer viltet til gode. De må derfor avslutte umiddelbart før flere dyr lider.
 

 
Til slutt noe historisk stoff sakset fra Hallingdølen:

2005      NRK stiller spørsmål om filmklipp fra radiomerking av rovdyr som NINA har ansvar for,    befinner seg i en gråsone for faunakriminalitet
2006      Dyrevernalliansen  Alt for mange dyr blir merket uten at det er vitenskapelig begrunnet

2008      Aftenposten   Eksperter advarer mot mer merking av ville dyr i Norge. Blant annet ulv, bjørn,  gaupe og jerv
2010      Nasjonen   Norge skal de nærmeste årene merke inntil 15 gauper årlig. Statistikk tilsier at
              minst en gaupe vil dø hvert år på av denne merkingen.

2011      Forskning.no Merking av ville dyr viser seg å være mer skadelig for dyrene  - og for forskningen – enn vi har troddGeir
geirh@getmail.no


Begge foto over: Jan Eira, turistvert og matprodusent         
Kilde: Hallingdølen

 
PS! Jeg  håper vi fortsatt kan få se villrein på vidda uten halsbånd.  Hvis ikke må vi nøye oss med idyllen på bildet. Det er fra Langedrag Familiepark  www.langedrag.no
 

 

 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar