fredag 17. mars 2017

What a Wonderful World


Jo, vi må vel si oss enig med Thiele and Weiss som skrev sangen, og ikke minst med Louis Armstrong som fremførte den. Sangen skildrer ting vi setter pris på, grønne trær, røde roser, blå himmel og hvite skyer. Ting vi liker og gjerne vil fortsette å glede oss over.
 
 
Men er det så selvfølgelig at vi og fremtidige generasjoner kan nyte godt av dette i overskuelig framtid? Ikke uten en viss innsats fra oss, skal vi tro ekspertene.
Det er mange dystre spådommer om miljøet og framtida og jeg vet ikke om det er verdt å tenke så mye dem. Det er klart at bildet av isbjørnen som klamrer seg til den siste klumpen med is er et sterkt symbol, men er vel mest laget for å skremme. Allikevel er det verdt å tenke over og det understreker viktigheten av at vi bør gjøre det vi kan for å bevare miljøet.

Og hva kan vi så gjøre? Resirkulering er selvsagt viktig for å redusere mengden søppel vi genererer. Ved å bruke materiale fra avfall som råstoff til å produsere nye varer hindrer vi at avfallet hoper seg opp. Og samtidig redusere vi utvinningen av nye råvarer fra naturen.

 
Utslipp av CO2 er det viktigste menneskeskapte bidraget til klimaendringene, både i Norge og globalt. Veitrafikk står for det største utslippet av CO2, ca. 60 %. mye av årsaken er at privatbilismen har økt sterkt de siste årene og det samme har transporten av gods på landeveien. Men det er også andre kilder, olje og gassutvinning er den nest største kilden til klimagassutslipp. Andre betydelige kilder er industri og jordbruk og selvsagt utslipp fra fly og båt.


Men det er selvsagt biltrafikken det er mest fokus på, blant annet er de drosjekjørende politikerne i Oslo opptatt av dette, med stadig flere restriksjoner på biltrafikken. Det gjelder bare ikke dem selv.
 
Antallet elektriske biler øker og det er jo bra for miljøet og at de største og fineste har blitt et statussymbol er litt ironisk. Det utvikles biler med stadig større rekkevidde og også biler med alternative drivstoff. Det er nok fremtiden, for å sette en stopper for biltrafikken blir nok vanskelig.


Økologisk mat er ikke bærekraftig eller særlig miljøvennlig, snarere tvert i mot. Forskning viser at den økologiske maten hverken er mer næringsrik eller tryggere å spise. Dyra har det ikke bedre, de er mer utsatt for parasitter, bakterier, og ikke minst rovdyr. Frukt og grønnsaker som er merket økologisk er ikke frie for plantevernmidler og de dyrkes på en mindre arealeffektiv måte. På grunn av dette er utslippene minst like store som ved tradisjonelt jordbruk. Hvis vi bare skulle dyrke økologisk mat ville det ikke bli produsert nok mat i verden, det ville ikke være nok plass. Og husk at om du finner en krokete gulrot med litt jord på eller et eple med flekker i butikken, betyr ikke det nødvendigvis at den er økologisk dyrket.


Hva kan så hver og en av oss bidra med for å bevare den fantastiske verden Louis Armstrong synger om? Jeg har ikke fasiten, men om vi sorterer avfall, tenker oss om før vi starter bilen og ellers bruker litt fornuft, tror jeg det skal gå bra.

Jens


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar