tirsdag 1. november 2016

Så er ulvejakta i gang (igjen)! Få utrydda vargen en gang for alle!

Utsagnet over kom fra et medlem i Rovviltnemda i Hedmark. Medlemmene i nemda skal visstnok være objektive og såkalt "uhildede". Herrene (Det er dessverre stort sette menn i disse foraene) vedtok mandag at det skal skytes 24 ulver i "ulvesonen*", hva nå det måtte være. Det skal være 65-68 ulver igjen i Norge, 340 i Sverige og 25 i grenseområdet Sverige/Norge.

I følge Rovviltnemda i Hedmark er det for mange ulver i dette fylket. De kommer nærmest i flokker og de skulle helst tatt ut mange flere enn kvoten de har fått tildelt.

Det er en artig liten sak at bildet ovenfor er fra Langedrag Naturpark. Dette bildet pryder hjemmesiden til Miljødirektoratets rovviltportal. Hmm... Ja det var vel ikke helt enkelt å få noen av de få gjenlevende, ville ulvene vi fortsatt har her i landet til å stille opp for fotografering! Og det skulle tatt seg ut at en av jegerne i Hedmark hadde byttet ut børsa med kamera. Hva hadde gutta sagt da?
Viltnemda teller ulvene. Hvis det er så mange ulver som nemda påstår (og teller?) hadde de vel kunnet ta et bilde samtidig?

*Ulvesone: Et definert område der ulven skal oppholde seg. Og nåde den ulven som våger deg utenfor sonen. Nå må snart Lille-ulv og Store-ulv lære seg hvor grensene går! Få dere en GPS!

I 2015 ble 20.000 sau erstattet som tapt og tatt av rovvilt. Av disse ble 1683 tatt av ulv (igjen iflg Rovviltnemda) og resten da? Jerv og smågnagere? For det er selvfølgelig ikke noen som tror at saueeierne grunnet manglende vakthold og gjeterdrift er indirekte skyld i tapene? Sau som dør i myra, drukner eller ikke klarer å snu seg etter fall. Som jeg tidligere har skrevet hadde obligatorisk gjeterdrift (som i Mellom-Europa) løst de fleste problemene, både de dyrevelferdsmessige og det økonomiske for sauebonden. Og erstatningspotten kunne bli brukt til å lønne gjetere.

Til slutt i dag: Støtt NOAH og få avviklet pelsdyrnæringen nå!

Geir
geirh@getmail.no

Bilde: Langedrag Naturpark

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar